Повстанцы дали Каддафи 72 часа, чтобы покинуть Ливию

Если Каддафи покинет страну, повстанцы могут отказаться от привлечения его к уголовной ответственности.

 Национальный совет, исполняющий функции временного правительства на подконтрольных повстанцам восточных территориях Ливии, призвал ливийского лидера Муаммара Каддафи отречься от власти и в 72 часа покинуть страну. Об этом сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира".

"Во-первых, он, (Каддафи – ред.) должен прекратить бомбардировки Эз-Завии, Рас-аль-Ануфа, Мисрати, а также отречься от власти и в 72 часа покинуть страну", - заявил глава Нацсовета бывший министр юстиции Мустафа Абдель Джалиль.

По его словам, в этом случае повстанцы могут отказаться от привлечения Каддафи к уголовной ответственности за его преступления.

Подчеркивается, что такие шаги они готовы предпринять, "чтобы избежать дальнейшего кровопролития".

Напомним. ранее повстанцы отказались от предложенных Каддафи условий его возможного ухода от власти.

Как известно, в Ливии акции протеста с требованиями ухода Каддафи, который правит страной более 40 лет, переросли в вооруженное гражданское противостояние. По данным международных организаций, в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибло до 6 тысяч человек.

Повстанцам удалось взять под контроль всю восточную часть страны. Для управления подконтрольными территориями был создан Национальный совет, который объявил себя единственной законной властью в стране.

В последниен дни войска Каддафи усилили давление на повстанцев сразу в нескольких районах страны. Ранее ливийский лидер неоднократно отвергал возможность покинуть страну.

Читайте также:

Войска Каддафи бомбят восток Ливии

В Украине ищут землю Каддафи

Каддафи рассматривает возможность ухода в отставку

Каддафи отменил налоги и импортные пошлины

 

 Національна рада, що виконує функції тимчасового уряду на підконтрольних повстанцям східних територіях Лівії, закликала лівійського лідера Муамара Каддафі відректися від влади і протягом 72 годин покинути країну. Про це повідомив катарський телеканал "Аль-Джазіра".

"По-перше, він (Каддафі – ред.) повинен припинити бомбардування Ез-завії, Рас-аль-Ануф, Місрати, а також відректися від влади і протягом 72 годин покинути країну", - заявив глава Нацради колишній міністр юстиції Мустафа Абдель Джаліль.

За його словами, в цьому випадку повстанці можуть відмовитися від притягування Каддафі до кримінальної відповідальності за його злочини.

Як підкреслюється, на такі кроки вони готові піти, "щоб уникнути подальшого кровопролиття".

Нагадаємо, раніше повстанці відмовилася від запропонованих Каддафі умов його можливого відходу від влади.

Як відомо, у Лівії акції протесту з вимогою догляду Каддафі, який править країною більше 40 років, переросли у збройне громадянське протистояння. За даними міжнародних організацій, у сутичках із силами безпеки та іноземними найманцями загинули до 6 тисяч чоловік.

Повстанцям вдалося взяти під контроль всю східну частину країни. Для управління східними територіями була створена Національна рада, яка оголосила себе єдиною законною владою в країні.

Останніми днями війська Каддафі посилили тиск на повстанців відразу в декількох районах країни. Раніше лівійський лідер неодноразово відкидав заклики покинути країну.

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: